Voorwaarden

Brevier uitgeverij levert zijn boeken aan de boekhandel uit via CB te Culemborg en CBC te Houten, volgens de voorwaarden van deze bedrijven. Zij verzorgen levering en facturering aan de boekhandel.

Brevier levert op deze website bestelde boeken aan particulieren via Chrisboek.nl volgens de voorwaarden van dit bedrijf. [Op dit moment is Chrisboek.nl nog niet online.]

Brevier uitgeverij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van door hem gepubliceerde boeken, noch voor daden en gevolgen van daden die mensen hebben begaan of zeggen te hebben begaan naar aanleiding van die inhoud, noch voor schade die mensen hebben opgelopen of zeggen te hebben opgelopen door het lezen, horen lezen of doen lezen van die inhoud.

Brevier uitgeverij aanvaardt geen enkele verplichting tot uitgave van een aan de uitgeverij toegezonden werk, tenzij hij zich daartoe middels een wettig contract verbonden heeft.

Brevier uitgeverij poogt rechten van derden ongeschonden te laten. Mocht u desondanks menen rechten te kunnen doen gelden op een tekst, een uitgave, een afbeelding of anderszins iets dat door Brevier is gepubliceerd, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de uitgeverij (zie contactgegevens).

Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.