Handboek Evangelische spiritualiteit

geplaatst op 12 april 2018 om 11:22:16

Deze maand kwam het “Handboek Evangelische spiritualiteit” uit in twee delen. 

Dit is erg bijzonder omdat er er tot op heden geen groot opgezet werk was dat grondig op dit thema inging.

Het handboek bestaat uit deel 1 “Leven met Jezus”, die dat een systematische studie biedt van de evangelische spiritualiteit en deel 2 “Geest, ziel en lichaam”, die de antropologie behandeld die aan deze visie ten grondslag ligt. Er wordt in dit boek niet  alleen recht gedaan aan de geestelijke aspecten van het leven met Jezus, maar ook aan de psychologische, sociale en lichamelijke aspecten ervan. Samen werpen ze licht op de volheid van het leven met Jezus, ook wel discipelschap genoemd.

In het RD kwam een uitgebreide recensie van het boek en een interview met de auteur

“Wie zich op een brede, wetenschappelijke maar ook op een geestelijke wijze wil verdiepen in het weidse fenomeen spiritualiteit, heeft in het magnum opus van Verleg een uitstekende handleiding.”

“Over spiritualiteit is al veel geschreven, maar een handboek vanuit Bijbels en christelijk perspectief én ingebed in een complete mensleer, was er nog niet. Ton Verleg zet een veelzijdig standaardwerk neer dat theologische, wijsgerige en psychologische inzichten verenigt. De mens is ten diepste een eenheid en hij is geroepen om God te verheerlijken als een trouwe discipel, zo is zijn hoofdstelling.”

“Het boek zit vol theologische denkkracht, filosofisch inzicht en psychologisch observatievermogen. Het is bovendien met passie en overtuiging geschreven, haast missionair, met het verlangen om Christus uit te stallen en een Geestrijk leven aan te bevelen.”

Volgens de recensent is het onmogelijk om in kort bestek recht te doen aan het totale werk. Ton Verleg beoogt een systematische spiritualiteit die geworteld is in de Bijbelse openbaring en die ingekaderd is in psychologische, theologische en wijsgerige beschouwingen over de mens.

“Het resultaat is verbluffend voor iemand die zich eenvoudig aanduidt als een „hbo-theoloog”, maar een resultaat neerzet die een hoogleraar theologie niet zou misstaan!”

“Hier wordt blijvende kost geboden waar geen restaurant of vakantiepark tegenop kan.”

Dit boek is als 2-delige set, maar ook in losse delen verkrijgbaar