PRESENTATIE MANTEL DER LIEFDE : 30 MEI TE ZWOLLE

geplaatst op 13 mei 2013 om 11:40:16

Wat?                  Presentatie van de roman Mantel der liefde

Waar?               Goedhart Boeken, Assendorperstraat 79, Zwolle

Wanneer?       Donderdag 30 mei, 20:00 uur

Wie?                  Henrieke Groenwold, Hilde Bakker, Wim Visser, Tjerk de Reus

Waarom?        Mantel der liefde gaat over godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kringen.

_________________________________________________________________________________

Op donderdag 30 mei wordt om 20:00 uur bij boekhandel Goedhart te Zwolle het boek Mantel der liefde gepresenteerd. Dit boek heeft als thema godsdienstige manipulatie en seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring. Het laat zien hoe Hanna, de hoofdpersoon, hierdoor als kind beschadigd wordt en hoe zij er als volwassene pas na jaren in slaagt zich aan de manipulaties en de verstikkende ‘mantel der liefde’ te ontworstelen.

De mantel der liefde was de naam van het rapport over huiselijk geweld binnen orthodox-protestantse kring dat MOVISIE in 2012 publiceerde. In het Reformatorisch Dagblad werd het rapport door opinieleiders objectief genoemd. Er werd voor gepleit de handschoen op te pakken. ‘Werkelijk onrecht kun je niet met de mantel der liefde bedekken.’ (RD 18 feb. 2012) Een jaar later meende een columnist in hetzelfde Reformatorisch Dagblad dat er weinig is veranderd en werd opnieuw opgeroepen een halt aan het misbruik toe te roepen (RD 7 en 14 feb. 2013).

Maar noch een rapport met data, noch een opiniërend artikel in een krant zijn zo goed in staat te laten zien hoe kwalijk seksueel misbruik onder een religieuze dekmantel is, als de verhalen van slachtoffers. Aan die slachtoffers geeft Henrieke Groenwold in Mantel der liefde een stem. Alle personen in het boek zijn fictief, maar de gebeurtenissen zijn helaas werkelijkheid voor veel slachtoffers. Met enorm invoelingsvermogen wordt de worsteling tussen eigenwaarde en loyaliteit, weten en twijfel, schuld en angst beschreven. Dit boek kan slachtoffers helpen hun gevoelens te verwoorden en laat alle anderen als het ware meevoelen in welke emotionele draaikolk een misbruikt kind terechtkomt.

Henrieke Groenwold (1979) deed onderzoek deed naar het spreken over seksueel misbruik in orthodox-protestantse kring. Meer informatie is te vinden op www.henriekegroenwold.nl

Lees hier de eerste hoofdstukken van Mantel der liefde.

 

Programma:

19:30    Inloop met koffie

20:00   –       Welkom door Pieter Rouwendal van Brevier uitgeverij

–          Mini interview met de auteur door Tjerk de Reus, literatuurcriticus

–          Reactie op het boek door Hilde Bakker van MOVISIE, mede auteur van het rapport De mantel der liefde

–          Reactie op het boek door Wim Visser, die in zijn tijd als ouderling van een reformatorische gemeente meerdere slachtoffers begeleid heeft.

–          Henrieke Groenwold leest voor uit Mantel der liefde

21:00    Gelegenheid de auteur of anderen te spreken, het boek aan te schaffen en wat fris te drinken.

 

OPGAVE GEWENST VIA INFO@BREVIERUITGEVERIJ.NL