In memoriam Jochem Douma (1931-2020)

geplaatst op 11 november 2020 om 10:00:01

Op 7 november 2020 overleed op de hoge leeftijd van 88 jaar prof. dr. Jochem Douma.

Douma werd geboren in 1931. Hij diende als predikant de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) van Rijnsburg en Brunssum-Treebeek. Van 1970 tot 1997 was hij hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit te Kampen en van 1993 tot 1998 bijzonder hoogleraar medische ethiek aan de VU te Amsterdam.

Douma publiceerde vele boeken. Na zijn emeritering legde hij zich toe op het Oude Testament. Bij Brevier verscheen zijn grondige commentaar op de Psalmen, waarvoor hij ook gebruik maakte van rabijnse literatuur.

In 2019 publiceerde hij zijn autobiografie Onderweg, waarin hij verantwoording aflegde van de keuzes die hij in zijn leven gemaakt heeft, onder meer rondom de bekende “Open Brief” en met betrekking tot zijn afscheid van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Het werd zijn laatste grote werk.

Met waardering denken we terug aan de prettige contacten met Jochem Douma. We wensen mw. Douma en de kinderen veel sterkte en Gods nabijheid in dit verlies van hun man en vader.