Uw boek bij Brevier

Heeft u een boek geschreven (of bent u daarmee bezig) dat past in het fonds van Brevier, dan kunt u uw manuscript aan ons voorleggen.

U kunt uw manuscript op papier in een voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar:
Brevier uitgeverij
Oudestraat 216 F
8261 CA Kampen

Per post verzonden manuscripten worden niet retour gezonden, tenzij u een voldoende gefrankeerde enveloppe bijsluit.

U kunt uw manuscript ook per email verzenden aan: kopij@brevieruitgeverij.nl

Vermeld bij het indienen van uw manuscript:

• Uw naam en adresgegevens (bij voorkeur ook telefoon en email)
• Het genre (non-fictie, fictie, kinderboek)
• Een zo duidelijk mogelijke afbakening van de doelgroep van uw boek. (Denk aan leeftijd, geslacht, levensovertuiging, etc.)
• Een korte weergave van de strekking van uw boek: wat wilt u ermee duidelijk maken (voor non-fictie) of hoe verloopt de verhaallijn (voor fictie).
• Het aantal woorden van uw manuscript
• Of er illustraties opgenomen zijn of dienen te worden
• Of u mogelijkheden hebt en bereid bent uw boek te promoten middels interviews, lezingen, eigen verkoop, social media, etc.

Brevier uitgeverij geeft het volgende niet uit:

• Dichtbundels van debutanten;
• Boeken met een godslasterlijke strekking of godslasterlijke passages;
• Erotica of boeken waarin seksuele handelingen beschreven worden zonder nut voor de verhaallijn.

We streven ernaar uw manuscript binnen een termijn van 1 tot 2 maanden beoordeeld te hebben en u van het besluit op de hoogte te stellen. Garanderen kunnen wij dit niet.

Als uitslag zijn er de volgende mogelijkheden:

Afwijzing. We streven ernaar deze te beargumenteren, maar behouden ons het recht voor een manuscript zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Er wordt na een afwijzing niet verder gecorrespondeerd noch telefonisch informatie verstrekt.

Wijzigingsvoorstel. Het kan zijn dat uw manuscript een goed thema heeft en de potentie heeft uitgegeven te worden, maar dat er nog wel een en ander aan gebeuren moet. We vermelden wat er naar onze mening veranderd moet worden en nodigen u uit uw manuscript na het doorvoeren van wijzigingen opnieuw ter beoordeling aan ons voor te leggen. U kunt tijdens dit proces contact met ons opnemen. NB. Het doorvoeren van onze wijzigingsvoorstellen leidt niet vanzelfsprekend tot acceptatie, maar tot een nieuwe beoordeling – met uiteraard wel een hogere kans op acceptatie.

Opschorting. Het kan gebeuren dat we in principe positief staan tegenover uitgave, maar dat een besluit hierover mede afhankelijk is van externe factoren. Een boek over een politicus acquireren we bijvoorbeeld niet een maand voor de verkiezingen.

Acceptatie. Als we uw manuscript in alle opzichten positief beoordelen wordt het geaccepteerd. We gaan dan met u in gesprek over contractafspraken en over de verdere afwerking.