Leren en belijden

Leren en belijden is een methode voor catechese. Catechese is een kerntaak van de kerk. De kerken van de gereformeerde gezindte zijn gebaseerd op de Bijbel en de reformatorische belijdenisgeschriften. Haar belijdenis moet overgedragen worden aan de doopleden van de gemeente.

Hoe krijgt de catechisant inzicht in de geloofsleer? Hoe slaan we de brug van de eeuwenoude belijdenis naar het heden? Hoe worden de jongeren geraakt door de waarheid? Met het doel deze brug te slaan is Leren en belijden ontstaan. Een catechetische leergang die zeven jaar beslaat. De methode wordt onder meer in een aantal Gereformeerde Gemeenten en Hersteld Hervormde Gemeenten al enkele jaren gebruikt.

In een aantal opzichten is de methode traditioneel te noemen. Ze maakt gebruik van een selectie uit het bekende vragenboekje van Hellenbroek,
het Kort Begrip en de Heidelbergse Catechismus. In de verwerkingsvragen wordt ingegaan op samenhang met de Bijbel, het persoonlijk leven van de catechisanten en de verantwoordelijkheid die ze dragen.

Omdat jongeren van vandaag met allerlei ideeën in aanraking komen die niet met het reformatorisch belijden overeenstemmen, zijn er ook thema’s opgenomen die met actuele vragen te maken hebben.  De thema’s geven een uitwerking, verdieping en actualisering van de geloofsleer, bijvoorbeeld schepping en evolutie, God en het lijden, ambt en gave, tekenen der tijden, seksuele relaties. 

Inhoud

Elk deeltje is in principe bedoeld voor een catecheseseizoen.

De deeltjes A1 en A2 sluiten aan bij het bekende vragenboekje van Hellenbroek. U vindt hier de inhoudsopgave en hier een voorbeeldbestand.

De deeltjes B1 en B2 zijn gebaseerd op het Kort Begrip. U vindt hier de inhoudsopgave en hier een voorbeeldbestand.

De drie C-deeltjes volgen de lijn van de Heidelbergse Catechismus. U vindt hier de inhoudsopgave en hier een voorbeeldbestand.

Een deeltje voor Belijdeniscatechisatie vormt de afsluiting van de serie. U vindt hier de inhoudsopgave en hier een voorbeeldbestand.

 

Bij een bestelling voor een kerkelijke gemeente is het mogelijk een handleiding voor de catecheet digitaal te ontvangen. Dit kunt u aangeven op het bestelformulier in het veld ‘opmerkingen’.

 

De auteur van Leren en belijden is drs. J.A. Schouls (1960). Hij studeerde van 1981-1986 geschiedenis aan de RU Leiden en van 1986-1991 theologie aan het International Theological Institute. Vanaf 1985 is hij werkzaam als docent godsdienst en maatschappijleer aan de reformatorische scholengemeenschap Pieter Zandt in Kampen en vanaf 1990 als catecheet in de Gereformeerde Gemeente te Kampen.

 

Bestelformulier

Wilt u deze reeks – of een deel daarvan – bestellen? Vul dan onderstaand bestelformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op naar aanleiding van uw bestelling.

Let op: Vul per deel het gewenste te bestellen aantal in.


  aantal A1

  aantal A2

  aantal B1

  aantal B2

  aantal C1

  aantal C2

  aantal C3

  aantal Belijdeniscatechisatie

  Dit contactformulier is beveiligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Algemene voorwaarden zijn van toepassing.