Geschapen tot Zijn eer

Mens en maatschappij
prof. dr. Piet Slootweg

Dierenleed raakt mensen. Maar waarom lijden dieren eigenlijk? In christelijke kring wordt in reactie daarop vaak verwezen naar de zondeval. ‘Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden.’ Maar hoe zit het dan met de dieren? Zij hebben niet gezondigd maar het lijden treft hen evenzeer. Past een dierenwereld waarin het recht van de sterkste regeert wel bij een schepping waarvan Psalm 104 ons leert dat God alle dieren hun voedsel geeft op Zijn tijd? Hoe rijmen we het doodgaan van dieren en het uitsterven van diersoorten met de zorgende hand van God?

De auteur gaat de diverse opvattingen over de verhouding van de goede God en de lijdende dieren na en onderzoekt wat de Bijbel over dit onderwerp zegt.

ISBN: 9789493291263
€ 9,95