Op het strand van Ostia

Apologetiek
Minucius Felix

Marcus Minucius Felix was een christelijke jurist uit de tweede of derde eeuw. In een omgeving die het christelijk geloof niet gunstig gezind was – keizer  Constantijn kwam pas in de vierde eeuw aan de macht – was Felix een van de apologeten die het geloof verdedigden tegen aanvallen en bezwaren van de heidenen. Met argumenten die deels ontleend waren aan filosofen als Cicero, bestreed hij de heidenen met eigen wapens.
De ‘Octavius’ is zijn enige nog bekende werk. Het is een dialoog tussen een heiden en een christen. Dit werk werd niet alleen bekend als een van de eerste apologetische geschriften in de westerse kerk, maar ook vanwege de hoge literaire kwaliteiten.

ISBN: 9789493291256
€ 14,95