We bouwen een huis

Jeugd
Lianne Biemond en Corrie van der Spek

In dit boek wordt de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer door Lianne Biemond naverteld in verzen.
Rijm en metrum dragen eraan bij dat kinderen bij het verhaal betrokken worden en het kunnen onthouden. Corrie van der Spek maakt kleurrijke illustraties, waarin kinderen steeds wat kunnen opzoeken.

ISBN: 9789493291188
€ 10,00