Dobberen op de genade

Theologie
dr. J. van Eck

De vreugde van de verkiezing

De uitverkiezing staat hoog genoteerd op het lijstje versmade theologische thema’s. Het leerstuk gaf niet alleen aanleiding tot kerkelijke strijd, het hinderde ook velen in het geloven. De meeste mensen zijn blij dat je er in de 21e eeuw weinig meer over hoort.
Maar daar denkt theoloog John van Eck anders over. Het spreken over de predestinatie mag dan ‘uit’ zijn, voor de goede verstaander is het thema nog altijd ‘in’. Vandaar dat Van Eck ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag op verzoek een bundel samenstelde met artikelen en preken die hij er in de afgelopen decennia over schreef. Ze vormen een gloedvol getuigenis van de  verkiezing, die een glans legt over het gewone leven.

Bij dat alles is het ook een persóónlijk boek geworden, niet in de laatste plaats door een uitvoerig interview met John, waar de bundel mee opent. Hij vertelt daarin over een ervaring die hij als student klassieke talen opdeed. ‘Toen ik – puur voor de taal – een gedeelte uit het Johannes-evangelie las, begon, op een moment dat ik daar totaal niet meer mee rekende, wat ik las ook inhoudelijk tot me te spreken. Het ging over liefde. Ook de uitverkiezing werd aangeraakt: ‘Julie hebben Mij niet uitverkoren, maar Ik jullie’ (Joh. 15:16). Het was een nuchtere ervaring maar ik wist dat ik daar in de leeszaal van het klassieke talen instituut iets meegemaakt had waar ik nooit meer achter terug zou kunnen.’

De artikelen, columns, preken en het interview in ‘Dobberen op de genade’ hebben één ding gemeen: ze laten de glans van de verkiezing en haar betekenis voor vandaag opnieuw oplichten. Het zou ons niet verbazen als de bundel veel lezers helpt om de vreugde van de verkiezing te (her)vinden.

Symposium

Het boek ‘Dobberen op de genade’ werd John van Eck aangeboden tijdens het minisymposium ‘Tussen bonders en barbaren’ in de Hervormde kerk van Lexmond op donderdagmiddag 24 november. Dr. Paul Visser (Rotterdam) haalt herinneringen op aan een jarenlange vriendschap met John. Dr. Wim Dekker (Oosterwolde) reflecteert op ‘John en Dordt’. Dr. Maarten den Dulk (Alphen aan den Rijn) levert een bijdrage over narratieve homiletiek, ‘Verhalen maken de preek’ en legerpredikant Teun de Ridder (Ochten) spreekt over ervaringen als theoloog onder militairen. Het geheel staat onder leiding van ds. Henk Westerhout (Hasselt).

De bijeenkomst is achteraf nog te bekijken via deze link. Een verslag is hier te lezen.

Een mooi interview met John van Eck verscheen in het Reformatorisch Dagblad.

 

‘Het mooiste, dat wat je leven ten diepste bepaalt, het beslissende, dat overkómt je.’

ISBN: 9789493291119
€ 19,99