God is liefde

Oudvaders
J.W. Alexander

Deze inhoudsvolle preken zijn uitgesproken bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Ds. Alexander was gewoon bij zulke gelegenheden over onderwerpen te spreken die verband hielden met Christus en het werk van Zijn verlossing. De onbegrijpelijk grote liefde van God en Christus voor zondaren staat centraal in deze preken.
Alexander was ervan overtuigd dat niets de overtuigde zondaar gelukkig kan maken dan de verzekering van Gods liefde, en dat die liefde gezien wordt in het aanschouwen van Jezus aan het kruis.

ISBN: 9789493291089
€ 19,99