A Collegial Bishop Revisited

Theologie, academisch
Leon van den Broeke

Classis and Presbytery at Issue

In deze internationale bundel staat de vraag naar de functie van de classispredikant centraal.

ISBN: 9789492701145
€ 29,99