De Trooster van treurigen

Bijbeluitleg, Oudvaders
Ch.H. Spurgeon

De ‘prins der predikers’ hield ooit zeven aansluitende preken over de eerste drie verzen van Jesaja 61. In die verzen wijst Jesaja vooruit op de Heere Jezus, Die met de Heilige Geest gezalfd is om een blijde boodschap te brengen en om treurigen te troosten.
Spurgeon werkt deze verzen stukje voor stukje uit en laat de rijke troost zien die dit schriftgedeelte bevat voor mensen die  treuren om hun zonden.
Deze parel onder de geschriften van Spurgeon is geheel opnieuw vertaald.

ISBN: 9789492433961
€ 17,50