Uitleg van het Evangelie van Mattheüs

Bijbeluitleg
J.C. Ryle

De verklaring van het Evangelie van Mattheüs was de eerste publicatie van J.C. Ryle. Er zouden nog commentaren op de andere Evangeliën volgen. Mede vanwege zijn heldere en Bijbelse geschriften kreeg Ryle de bekendheid en het gezag waardoor hij later benoemd werd tot bisshop van Liverpool.
Ryle’s commentaar op Matteüs biedt een goede uitleg, vergezeld van een praktische toepassing. Het is een klassiek werk dat ook voor christenen van vandaag nog veel te bieden heeft.

ISBN: 9789492433947
€ 29,99