Een sterke held

Bijbeluitleg, Jeugd
ds. D.W. Tuinier

De richter Gideon spreekt tot de verbeelding. Met zijn gideonsbende van 300 man versloeg hij het grote leger van de Midianieten. De engel die aan Gideon verschijnt, noemt hem een ‘sterke held’. Zo voelde Gideon zich bepaald niet. Zijn kracht lag dan ook niet in zijn spieren of in zijn verstand, maar in God. Met Hem behaalde Gideon een overwinning die menselijk gezien onmogelijk was.
In dit boekje behandelt Ds. Tuinier het leven van Gideon in korte overdenkingen. De vragen aan het einde van elke overdenking nodigen uit tot persoonlijke reflectie. Wie zijn jouw helden? Waarin ligt jouw kracht?

ISBN: 9789492433923
€ 9,99