Toegewijd,

Huwelijk en gezin, Kerkgeschiedenis
Valerie Shepard-Elliot

De persoonlijke brieven en de liefdesgeschiedenis van Jim en Elisabeth Elliot

Velen kennen het bijzondere verhaal van de gewelddadige dood van zendeling Jim Elliot in 1956. Ook de moed van zijn weduwe Elisabeth is bekend. Zij ging een paar jaar later wonen bij de stam die haar man vermoord had, en werd later als schrijfster en  spreekster een van de invloedrijkste christelijke vrouwen van de 20e eeuw.
Veel minder bekend is het bijzondere verhaal hoe deze twee sterke persoonlijkheden elkaar vonden. Beiden waren zo toegewijd aan het doen van Gods wil dat ze ervan overtuigd waren dat ze daarvoor de vreugde van het huwelijk moesten opgeven. Maar hun harten en levens raakten juist door beider toewijding aan God zo aan elkaar verbonden, dat het toch tot een huwelijk kwam.
Voor het eerst opent hun enige dochter Valerie Shepard-Elliot de nooit eerder gepubliceerde brieven en  dagboekaantekeningen. Deze gunnen de lezer een heel persoonlijke en intieme blik op de wederzijdse aantrekkingskracht, op de strijd daartegen, en op de toewijding aan God en uiteindelijk aan elkaar, waaruit een unieke christelijke liefdesgeschiedenis in de zuiverste vorm ontstond. In dit bijzondere verhaal van twee bijzondere mensen die toch zo gewoon waren, schitteren het leven naar Gods Woord, de strijd om rein te blijven en de persoonlijke woorden van twee geliefde christenen.

 

Gerelateerde titels:

ISBN: 9789492433916
€ 24,99