Psalm 51. Drie delen

Bijbeluitleg, Oudvaders
Arthur Hildersham

Meditaties over Psalm 51

Psalm 51 is een van de bekendste psalmen. David zingt voor God zijn berouw uit over zijn zonde met Bathseba en Uria, en zijn gebed om vergeving daarvan. Daarin is David voor gelovigen uit alle eeuwen een voorbeeld geweest en velen hebben zijn woorden tot de hunne gemaakt.
Arthur Hildersham legt de bekende woorden van Psalm 51 eenvoudig maar grondig uit.

ISBN: 9789492433893
€ 80,-