De Balsem van Gilead

Oudvaders
John Willison

Met een woord vooraf door ds. C. Harinck

John Willison is in onze tijd niet zo bekend meer, maar in zijn eigen tijd was hij een bekend en geliefd prediker te Dundee. Hij was een geestverwant van bekende schrijvers als Thomas Boston en de gebroeders Erskine. In Balsem in Gilead geeft hij niet alleen een op Christus toegepaste uitleg van Jeremia 8:20-22, maar ook een beschrijving van het koninkrijk van Christus en de ondergang van de antichrist.
Hieraan zijn toegevoegd vijf preken bij de bediening van het Avondmaal.

Willison ervoer in zijn tijd dat de kerk in een geestelijke crisis en verwarring verkeerde.  Dat velen onze tijd ook zo ervaren, geeft dit boek een verrassende actualiteit.

ISBN: 9789492433886
€ 27,50