Waar is ons kind? – Uitverkocht

Huwelijk en gezin
ds. M.A. Kempeneers

Het overlijden van een jong kind is een ingrijpende gebeurtenis, die omgeven is door vele praktische, pastorale en theologische vragen. In het bijzonder de vraag naar de eeuwige bestemming van het kind betreft een tere kwestie. De zinsnede uit de Dordtse Leerregels dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing van zaligheid van hun jonggestorven kinderen, is daarvoor van grote waarde.

ISBN: 9789492433619
€ 16,90