Een moeder in Israël

Kerkgeschiedenis
H. Koopman
  • MET NIET EERDER UITGEGEVEN BRIEVEN VAN DS. F.MALLAN
  • BESCHRIJVING VAN HET GEESTELIJK LEVEN VAN GODS KINDEREN OP THOLEN
  • ONTMOETING MET DE JOOD ELIÄZAR VAN PRAAG

Maria Schot (1905-1990) was een bekend kind van God op Tholen. Ze had een godvrezend voorgeslacht en een uitgebreide vriendenkring onder Gods kinderen. In dit boek wordt tegen een kerkhistorische achtergrond beschreven hoe de Heere haar leven geleid heeft. Ook zijn er brieven opgenomen van bekende personen als Leen Potappel, ds. G.H. Kersten en ds. J. Fraanje aan haar (groot)ouders en niet eerder gepubliceerde brieven van Marie Schot en ds. F. Mallan.

ISBN: 9789492433602
€ 24,99