Gezonde woorden

Bijbeluitleg
ds. H. Paul

Bijbelstudies over 2 Timotheüs en Titus

Paulus vermaant zijn geestelijke zonen Timotheüs en Titus te letten op de gezonde woorden of de gezonde leer. Die heeft hij hen zelf voorgehouden en daarbij moeten zij blijven. Deze korte brieven van Paulus bevatten onderwijs dat niet alleen voor Timotheüs en Titus nuttig was, maar ook nog geldt voor de kerk en de jonge christenen van vandaag.

ISBN: 9789492433589
€ 16,99