Prediker

Bijbeluitleg
dr. H. Post

Prediker behoort tot de minder bekende bijbelboeken. Op het eerste gezicht lijkt dit boek een verzameling losse spreuken van een neerslachtig persoon. Maar dr. Henk Post laat in 52 korte hoofdstukken zien dat er een bemoedigende lijn in het boek Prediker zit. Over het leven op aarde, het leven onder de zon, oordeelt de Prediker dat het ijdel  is, vruchteloos, tevergeefs. Het levert geen blijvende waarde op. Toch beveelt hij een energiek leven aan, waarin je geniet van het goede dat God geeft. Wie voor God ontzag heeft, die mag het leven aanvaarden als een geschenk van God. Het vrezen van God geeft een mens vertrouwen in het leven en maakt wijs om met wat het leven je brengt, hoopvol om te gaan.

ISBN: 9789492433565
€ 20,99