Het leven Gods in de ziel van de mens – Uitverkocht

Oudvaders
Henry Scougal

‘Ik wist in het geheel niet wat ware godsdienst was, totdat God mij deze voortreffelijke verhandeling zond,’ schreef George Whitefield. Hij kreeg Het leven Gods in de ziel van de mens van zijn vriend John Wesley en het werd het middel tot zijn bekering. Scougals boek kan daarmee gezien worden als het zaad waaruit de revival sproot waarvan Whitefi eld de spil was.
Wat Whitefi eld van Scougal leerde, was dat het christelijk geloof ten diepste niet bestaat in wetten en regels, maar in de vereniging van de ziel met God door Christus. De nieuwe gehoorzaamheid wordt niet gewerkt door voorschriften, maar door een nieuwe natuur, een nieuw geestelijk leven dat God in de ziel werkt.

ISBN: 9789492433558
€ 12,99