Evangelisatie in de Bijbelstad – Uitverkocht

Kerkgeschiedenis, Reformatorisch
ds. Kommer Groeneveld

45 jaar Evangelisch Centrum in Antwerpen

Woord vooraf door prof. dr. J.W. Maris

Op 8 januari 1972 werd de eerste evangelisatiedienst van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Antwerpen gehouden. Stoelen kwamen uit de consistorie van Sliedrecht, het harmonium uit Veenendaal. Er waren vier bezoekers. Voorganger was evangelist Kommer Groeneveld.
Vijfenveertig jaar later is de evangelisatiepost uitgegroeid tot een zelfstandige gemeente. Daartussen ligt een geschiedenis met hoogte- en dieptepunten, waarin door Gods genade het zaad wortel schoot en vrucht droeg. Een gemeente die uit evangelisatiewerk ontstaat heeft een ander karakter dan een gevestigde gemeente. Evangelist Groeneveld werd er in 1983 tot predikant bevestigd en bleef aan de gemeente verbonden tot zijn emeritaat.
In dit boek vertelt ds. Groeneveld over het ontstaan en de geschiedenis van het Evangelisch centrum in Antwerpen, de stad waar ooit de eerste protestantse Nederlandse Bijbelvertaling werd gedrukt.

ISBN: 9789492433497
€ 19.99