Kunnende kerk

Theologie
Bakker Groeneveld & Horjus

Kunnende kerk is een praktische uitwerking van het boek Gunnende Kerk. Kompas voor een waardegestuurde gemeente ethiek.
De bedoeling van de uitwerking is om zowel theologie studenten als predikanten en leken stapsgewijs langs Bijbelse ethische principes te leiden en op concrete vervolgstappen te wijzen.

Bekijk hier vast de eerste pagina’s.

 

 

ISBN: 9789492433480
€ 19,99