Een getrouw woord – uitverkocht

Bijbeluitleg, Reformatorisch
ds. H. Paul

Bijbelstudies over 1 Timotheüs

 

 

In de brief aan Timotheüs geeft Paulus adviezen aan Timotheüs, een jonge voorganger van de gemeente te Efeze. Hij bemoedigt hem, wijst hem op de rijkdom van Gods genade en geeft hem aanwijzingen voor het gemeenteleven. Zo spreekt hij over diakenen en oudelingen, over weduwen, over meesters en knechten. De lessen voor Timotheüs zijn ook lessen voor de gemeenteleden en het gemeenteleven in de 21e eeuw.

ISBN: 9789492433404
€ 9,99