Getrokken tot Christus

Oudvaders
Giles Firmin

Getrokken tot Christus

Een puriteinse visie op het plaatsmakende werk voor en de geloofsvereniging met Christus

Giles Firmin kwam regelmatig mensen tegen met vragen over de nodige voorbereiding om tot Christus te komen. In zijn omgeving verkondigden een aantal predikanten namelijk dat men, alvorens tot Christus te komen, niet alleen overtuigd moet zijn van zijn zonden en van de noodzaak van een Zaligmaker, maar dat de verootmoediging zó diep moet gaan dat de zondaar tevreden is ten behoeve van Gods eer verloren te gaan omdat men Gods eer liever heeft dan eigen zaligheid. Firmin weerlegde dit op Bijbelse gronden.

Jacobus Koelman kende Firmins geschrift en heeft het gebruikt om dezelfde dwaling te bestrijden. In de 21e eeuw leeft de door Firmin en Koelman weerlegde opvatting echter nog altijd in delen van de reformatorische kring. Zijn grondige weerlegging en zijn bespreking van wat hoe een zondaar tot Christus komt en hoe hij met Hem door het geloof verenigd wordt, zijn daarom 250 jaar later nog altijd van belang en verschijnt daarom voor het eerst in vertaling.

 

Van belang voor actuele vragen rondom de toeleidende weg en het ware geloof.

ISBN: 9789492433398
€ 29,99