Aansporing tot het martelaarschap – Uitverkocht

Vroege Kerk
Origenes

Het woord ‘martelaarschap’ heeft in Europa een negatieve lading gekregen door moslimfundamentalistische zelfmoordaanslagen. Het christelijke martelaarschap is van een geheel andere orde. In het christelijk martelaarschap gaat het allereerst om het getuigenis van Jezus Christus, want het woord martelaar betekent eigenlijk ‘getuige’. Dat getuigenis kan vervolging en lijden tot gevolg hebben. Dat is een lijden vanwege het geloof dat niet gezocht wordt, maar dat opgelegd wordt en ondergaan moet worden.

In de vroege kerk waren er vele martelaren. De bekende Origenes van Alexandrië schreef een boek voor zijn tijdgenoten over het christelijk martelaarschap. In een tijd waarin het christelijk geloof weer net zo marginaal dreigt te worden als in het begin van de jaartelling, is het goed dat christenen zich erop voorbereiden te moeten lijden om hun geloof, al is het misschien op een andere manier dan toen. Dat geeft dit oude boek opnieuw een hoogst actuele waarde.

De vertaling en inleiding zijn van de hand van drs. L. H. Th. Kooij, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwleusen en docent theologie aan hogeschool VIAA te Zwolle.

Het christelijk martelaarschap van de vroege kerk als voorbeeld voor nu.

ISBN: 9789492433381
€ 19,50