De reformatie van het pastoraat

Oudvaders
Richard Baxter

De reformatie van het pastoraat

De evangeliedienaar, hoe hij wezen en werken moet

 

Richard Baxter was de spil in een conflict onder puriteinen. Daardoor wordt wel eens vergeten dat ook zijn tegenstanders Baxter hoog achtten voor zijn werk als predikant. Baxter nam met kracht de reformatie ter hand en bezocht zijn gemeenten buitengewoon getrouw. Hij was er klaarblijkelijk het middel toe dat er in zijn gemeente een opwekking plaatsvond. De bevolking van Kidderminster veranderde van een onwetend, ruig en brassend volk in een godvrezende gemeenschap: de diensten werden bezocht, onverschilligen kwamen tot bekering en de huisgodsdienst werd in praktijk gebracht.

 

In The Reformed Pastor, dat hier in vertaling wordt aangeboden, beschrijft Baxter de persoon en het werk van een dienaar van het Evangelie.

De vertaling wordt ingeleid door prof. dr. A. Baars.

ISBN: 9789492433367
€ 24,99