Priesterlijke prediking (2 delen) – uitverkocht

Reformatorisch
D. H. J. Folkers

Verzameld werk van prof. W. Kremer.

W. Kremer (1896-1985) diende de Christelijke Gereformeerde Kerken als predikant en als hoogleraar homiletiek. Hoewel hij geen homiletiek schreef, heeft hij een generatie predikanten gevormd. Een van zijn thema’s was het geven van geestelijke leiding in de prediking. Zijn werk wordt nog altijd gebruikt aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk.
Deze uitgave is een vermeerderde editie van de eerdere uitgave van Priesterlijke prediking en bevat het verzameld werk van Kremer. Daaraan zijn toegevoegd een biografie door ds. J. Westerink en een studie naar Kremers opvattingen over geestelijke leiding in de prediking door drs. Folkers.

Het verzameld werk verschijnt in twee delen.

Deel I: geschriften

Deel II: preken en meditaties

Tot verschijnen geldt een intekenprijs van € 49,99. U kunt intekenen door een mail te sturen aan de uitgeverij met als onderwerp “Bestelling Priesterlijke Prediking” en met vermelding van uw naam en adresgegevens. Na verschijnen wordt het boek u dan zonder verzendkosten toegestuurd. Uiteraard kunt u ook bestellen bij uw boekhandel.

 

 

ISBN: 9789492433244
€ 59,99