Christus alles en in allen – Uitverkocht

Oudvaders
Ralph Robinson

Ralph Robinson was een puriteins prediker en zoals vele puriteinen besteedt hij veel aandacht aan de praktijk van het geloofsleven. Christus als het grote Voorwerp van het geloof staat in zijn preken centraal. Op bijzondere wijze schildert Robinson de Heere Jezus Christus in Zijn volheid, heerlijkheid, waardigheid, gepastheid en noodzakelijkheid.

“Hij is niet alleen bij machte om de wensen van bijzondere personen te vervullen maar ook in staat om die van alle volken te vervullen. Als er tienduizend werelden zouden zijn, heeft Christus genoeg in Zich om alle wensen te vervullen. Zijn verdienste is groot genoeg om voor alle volken te voldoen en Hij heeft genade genoeg om alle volken te heiligen. Christus is rijk genoeg om alle volken rijk te maken. Dat veel volken en personen niet meer van Christus hebben, komt niet omdat er geen volheid in Christus is, maar omdat zij niet bekwaam zijn om van Hem alles te ontvangen waaraan zij gebrek hebben.”

ISBN: 9789492433206
€ 20,99