Rechtvaardig in Christus – Uitverkocht

Leerstellige theologie, Oudvaders
Thomas Goodwin

Heldere uitleg over het grootste voorwerp van het geloof
Thomas Goodwin preekte meerdere keren over Romeinen 8:34. Deze preken werkte hij uit tot een boek met de titel Christus voorgesteld als de oorzaak van de rechtvaardiging en de bron van rechtvaardigend geloof. Dit belangwekkende boek verschijnt nu in een hedendaagse Nederlandse vertaling. Goodwin toont aan dat Christus het voorwerp is van het rechtvaardigend geloof. Hij spoort de lezer aan om vrijmoedig in het geloof tot Christus te gaan, Die niet afwijst wie zo tot Hem komt. Christus’ dood, opstanding en hemelvaart hebben alle drie betrekking op de rechtvaardiging van de gelovige zondaar en versterken de zekerheid die hij mag hebben over zijn rechtvaardiging.

ISBN: 9789492433152
€ 20,99