Handboek evangelische spiritualiteit – I – Leven met Jezus

Theologie
Ton Verleg

Spiritualiteit – de ervaring van en omgang met God – wordt in evangelische kringen meestal aangeduid met ‘geestelijk leven’ of ‘geloofsbeleving’. Zonder spiritualiteit is het christenleven ondenkbaar. Toch ontbrak tot op heden een breed opgezette en grondige bezinning op de evangelische spiritualiteit. Dit tweedelig handboek wil in die leemte voorzien.
Deel I biedt een systematische studie van de evangelische spiritualiteit. Deel II behandelt de antropologie die aan deze visie ten grondslag ligt. Zo wordt niet alleen recht gedaan aan de geestelijke aspecten van het leven met Jezus, maar ook aan de psychologische, sociale en lichamelijke aspecten ervan. Samen werpen ze licht op de volheid van het leven met Jezus, ook wel discipelschap genoemd.
Een grondige bezinning op evangelische geloofsbeleving.

Dit boek is te bestellen via verkoop@debanier.nl.

Lees hier alvast de eerste pagina’s van het boek

ISBN: 9789492433114
€ 105