Geestelijke groei – Uitverkocht

Oudvaders
Thomas Goodwin

Gods kinderen worden door Jezus vergeleken bij een rank die door God gesnoeid of gereinigd wordt opdat zij meer vrucht dragen (Joh. 15:2). Deze tekst is het uitgangspunt voor dit werk van Goodwin. Hij bespreekt de twee delen van geestelijke groei, namelijk een toename in het afsterven van de zonde en een toename in het leven uit Christus en het vrucht dragen uit Hem.

Goodwin bespreekt de oorzaken en de middelen van deze delen van de geestelijke groei. Hij geeft raad een hen die bij zichzelf geen geestelijke groei kunnen ontdekken en maakt duidelijk wat vrucht dragen wel en niet is. Het ware geestelijke leven is in Christus geworteld en draagt te zijner tijd vrucht.

ISBN: 9789492433060
€ 9,99