Waarschuwing aan de kerken – Uitverkocht

Oudvaders
J.C. Ryle

De leer en de praktijk van de kerk loopt voortdurend het gevaar af te wijken van de zuiverheid waarmee ze door God gegeven is. Dat geldt in onze tijd niet minder dan in de dagen waarin J.C. Ryle dit boek schreef. In scherpe, want duidelijke en heldere bewoordingen stelt Ryle misvattingen aan de kaak over de kerk en de Bijbel.

In 1971 werd een vertaling uitgegeven door ds. C. Smits. Deze nieuwe vertaling sluit meer aan bij het hedendaagse Nederlands en maakt het boek daardoor weer beschikbaar voor een breder publiek.

 

Ds. C. Smits schreef in 1971 over dit werk:

De schrijver richtte zich (…) in felle taal tegen de dwalingen, het dode formalisme en ritualisme in de kerk zijner dagen, maar wat hij sprak was ook met een profetische blik gericht op onze tijd en bijzonder toepasselijk ook op het kerkelijk leven en de kerkgebruiken in onze tijd, met zijn dodelijk-armoedige preekjes en de steeds meer opkomende zucht naar liturgie en onbijbelse kerkgebruiken, waarmede men het vacuüm in de kerkdiensten denkt aan te vullen.

ISBN: 9789492433039
€ 17,99