Komt Jezus snel terug? – Uitverkocht

Bijbeluitleg
dr. Dirk Visser

Een nuchtere kijk op eindtijdverwachtingen

De eindtijd staat in toenemende mate in de belangstelling, zeker sinds de oprichting van de staat Israël in 1948. Het bijbelse gegeven dat Jezus ‘met spoed’ komt, wordt door velen geïnterpreteerd als ‘binnenkort’. Ds. Visser laat echter zien dat ‘met spoed’ iets anders betekent dan ‘spoedig’. Hij wil tegenwicht bieden aan overspannen eindtijdverwachtingen die in toenemende mate binnen de kerken de kop opsteken. Dat doet hij vooral door Schriftgedeelten te bespreken die alles met de eindtijd te maken hebben, zoals de gelijkenis van de vijgenboom in Mattheüs 24:32-35; Openbaring 20 (over het duizendjarig rijk); 1 Thessalonicenzen 4:13-18 (over de opname van de gemeente); 2 Thessalonicenzen 2:1-12 (over de mens der wetteloosheid). Ook bespreekt hij uitvoerig  hoe het volk Israël in de Bijbel in verband gebracht wordt met de wederkomst o.a. over Romeinen 11:25-26.

Zijn doelgroep zijn alle christenen die geïnteresseerd zijn in wat de Bijbel zelf over de wederkomst zegt.

ISBN: 9789492433022
€ 19,99