Wie is wie in de Reformatie – Uitverkocht

Kerkgeschiedenis
Harm Veldman

80 Reformatoren m/v

In 2017 wordt de Reformatie groots herdacht. Temidden van alle publicaties over Luther en Calvijn was er nog geen overzichtwerk waarin een veel groter aantal reformatoren voor het voetlicht gehaald werd. Dat biedt dr. H. Veldman in deze unieke uitgave. Per land worden de daar werkzame reformatoren in afzonderlijke hoofdstukken beschreven. Daarbij wordt ook aandacht gegeven aan invloedrijke tegenstanders van de reformatie. Bijzonder is dat Veldman aandacht besteedt aan een aantal vrouwen die de reformatie gediend hebben. Niet alleen de ‘vrouwen van’, maar ook een aantal vrouwen die zelfstandig een bijdrage geleverd hebben, bijvoorbeeld door het schrijven van een boek of pamflet ten gunste van de Reformatie.

Recensies

“Veldman heeft ons een prachtig boek bezorgd. Het moet een enorme klus zijn om al die informatie bij elkaar te brengen en op een aantrekkelijk[e] manier te verwoorden.”

“Het boek leest als een trein, geeft geweldig veel informatie, is leerzaam en maakt ons opnieuw bewust van onze rijkdom als gereformeerde christenen.”

“De royale selectie van figuren in en rond de beweging van de Reformatie heeft een interessant en boeiend boek opgeleverd. Stuk voor stuk zijn het waardevolle beknopte biografieën, met relevante literatuur en zo mogelijk een portret.”

“Bijzondere waarde heeft het boek omdat het laat zien hoe wezenlijk de rol van vrouwen was in het reformatieproces.”

“Vergeleken met anderen geeft Veldman uitvoerig aandacht aan de blijvende betekenis van Calvijn op veel plaatsen, en dat maakt het boekwaardevoller”

“Niet alleen een mooi naslagwerk van behoorlijk niveau, maar ook zeer leesbaar en boeiend boek.”

(Nader bekeken)

ISBN: 9789491583988
€ 41,50