Hervormd en gereformeerd kerkrecht

Theologie
D. de Vos

In deze studie vergelijkt de auteur het hervormde en het gereformeerde kerkrecht op een vijftal punten: confessie, ambt, lidmaatschap, gemeente en vergaderingen. De diverse historische kerkorden worden besproken vanaf de kerkorde van Emden uit 1571 tot aan de kerkorde van de PKN.

Niet eerder verscheen er een studie waarin het kerkrecht zo omvattend beschreven wordt en waarin hervormd en gereformeerd kerkrecht met elkaar vergeleken worden.

Het onderzoek werd gedaan onder begeleiding van mr. F.W.G. den Ottolander en prof. dr. W.J. Op ’t Hof.

ca. 968 p.

ISBN: 9789491583971
€ 100