Kom tot Zijn rust – Uitverkocht

Reformatorisch
ds. H. Korving

Over de vreugde van de rustdag
De zondag als christelijke rustdag komt steeds meer onder druk te staan. De maatschappij legt druk op winkels om op zondag open te zijn. Sommige christenen roepen de kerk op om terug te keren naar de sabbat. Enerzijds zijn er kerkmensen die aan de zondagsviering een oud-testamentische invulling geven, anderzijds zijn er die verregaand bereid zijn mee te gaan in de eisen van de maatschappij.
Ds. Korving biedt in dit boek een handreiking op bezinning. Het inzicht dat de rustdag een waardevol geschenk van God is, vormt de basis van de juiste omgang met allerlei vragen erover.

ISBN: 9789491583889
€ 14,50