Kracht in zwakheid – Uitverkocht

Geschenkboek
James. I. Packer

In de maatschappij lijkt alles te draaien om kracht, onafhankelijkheid en geld. Maar in het christelijke leven ontbreken deze dingen vaak. Gods kracht wordt in menselijke zwakheid volbracht. De inmiddels hoogbejaarde Packer kan er uit ervaring over meepraten. Maar vooral ook vanuit de Bijbel.
Aan de hand van 2 Korinthe laat hij zien dat menselijke zwakheid voor God geen belemmering is, maar juist Zijn weg tot heerlijkheid.
Zwakheid maakt een christen niet ongeschikt. Hij mag roemen in zijn zwakheid, en roemen in Christus, de kracht van God.

Lees hier de eerste pagina’s van Kracht in zwakheid.

ISBN: 9789491583773
€ 9,95