Vrouwen met autisme

Psychologie
Bronja Prazdny

Tot enkele jaren geleden werd gedacht dat autisme typisch mannelijk was. Steeds duidelijker wordt dat autisme bij vrouwen en meisjes vrijwel net zo vaak voorkomt. Gemiddeld- tot hoogbegaafde vrouwen met autisme zijn doorgaans echter beter in het camoufl eren van hun “tekortkomingen” en nemen meer moeite zich aan te passen aan wat sociaal wenselijk is, waardoor ze relatief onopgemerkt door het leven kunnen gaan. Zelfs voor
behandelaars zijn ze niet altijd makkelijk te herkennen, met alle gevolgen van dien. Want hun autisme mag dan misschien minder zichtbaar zijn, de problemen die deze vrouwen ervaren doen niet onder voor die van mannen met autisme.
In dit boek komt een dertiental vrouwen met autisme en een normale- tot bovengemiddelde intelligentie aan het woord. Hoewel de meerderheid van de geportretteerden een ogenschijnlijk normaal leven leidt met bijvoorbeeld studie, werk, gezin en eigen huishouden, moeten deze vrouwen onder de oppervlakte veel moeite doen zich staande te houden in een wereld boordevol prikkels. Dit boek laat zien hoe vrouwen met autisme hun plaats vinden in onze maatschappij. Een openhartig boek over een kwestie waar nog te weinig van bekend is.

Lees hier de eerste twintig bladzijden.

 

 

 

ISBN: 9789491583605
€ 19,99