Jij bent gedoopt!

Leerstellige theologie, Reformatorisch
dr. R. van Kooten

Jij bent gedoopt!
Want God sloot je als kind niet uit.

Het formulier om de doop te bedienen is een waardevol document dat alle reformatorische kerken gebruiken. Gedurende zijn 40-jarige ambtsbediening heeft ds. Van Kooten steeds de noodzaak gevoeld te onderwijzen in de betekenis van het sacrament.

Extra waarde wordt aan dit boek gegeven door een uiteenzetting waarom kinderen niet van de doop mogen worden uitgesloten. Deze kwestie is de
laatste jaren in reformatorische kringen steeds actueler geworden.

Het boek is door toegevoegde vragen zeer geschikt ter voorbereiding op de doopbediening en ook voor gesprekskringen.

Bekijk hier de eerste pagina’s.

ISBN: 9789491583575
€ 19,99