Israëlvisies in beweging

Theologie
Steven Paas

Israëlvisies in beweging

Gevolgen voor kerk, geloof en theologie

Israel mag zich onder christenen in warme belangstelling verheugen. Maar is alle enthousiasme over Israël en de joodse religie wel bijbels genormeerd? Mogen christenen sympathie hebben voor een religie die Christus verwerpt? Of drijft de angst voor vervangingstheologie mensen in het tegenovergestelde kamp, terwijl de waarheid in het midden ligt? Is het huidige Israël gelijk te stellen aan het verbondsvolk van het Oude Testament? Steven Paas gaat op deze vragen in en behandelt de historische ontwikkeling van christelijke aandacht voor Israël en het Joodse volk. De verwikkelingen binnen het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond laten zien hoe actueel dit boek is en hoezeer bezinning nodig is.

Bekijk hier de inhoudsopgave en het Woord vooraf.

 

ISBN: 9789491583353
€ op aanvraag