Johannes d’Outrein (1662-1722) en zijn emblematische schriftuitleg – Uitverkocht

Kerkgeschiedenis, Theologie, academisch
H. de Jong

De ‘ernstige’ coccejaan Johannes d’Outrein (1662-1722) wordt wel ‘de grootmeester op het gebied van de allegorese’ genoemd. Hij zou ieder Bijbelwoord  zinnebeeldig hebben uitgelegd. Niet alleen Hooglied, maar ook de andere Bijbelboeken. Maar was dit werkelijk het geval? Waar was trouwens deze vorm van Bijbeluitleg op gebaseerd? Ging het om een werkelijk diep verstaan van het Woord of om een vorm van inlegkunde? Drs. H. de Jong heeft er een diepgaand onderzoek naar verricht en is tot verrassende ontdekkingen gekomen.

In deze dissertatie komen zowel het leven als het werk van D’Outrein aan de orde. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan D’Outreins methode van emblematische of zinnebeeldige Schriftuitleg.

ISBN: 9789491583308
€ 29,90