Bloeitijd – Uitverkocht

Huwelijk en gezin
Lydia van den Noort

Kinderen verkeren in de bloei van hun leven. Maar om later ook vruchtbaar te zijn, moeten ze gevormd worden. De Bijbel is daarbij leidend. Daarin staat heel veel over karaktervorming. In dit boek wordt een handreiking gegeven om daar in de praktijk gestalte aan te geven.

Heel praktisch wordt in 26 hoofdstukken een karaktereigenschap besproken en uitgewerkt aan de hand van Bijbelse voorbeelden. Het boek is zo opgezet dat het 17 weken lang dagelijks kan worden gebruikt, maar ouders kunnen ook een keuze maken en hun eigen programma volgen.

Met een Woord vooraf door ds. C.G. Vreugdenhil.

Bekijk hier het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave.

ISBN: 9789491583278
€ 19,99