Opvoeden bij Gods Woord – Uitverkocht

Huwelijk en gezin
dr. J.R. (Joel) Beeke

In Zijn Woord heeft God richtlijnen gegeven om kinderen binnen de kring van het verbond op te voeden. Wat meer is: Hij heeft beloften gegeven aan ouders met betrekking tot de opvoeding. Ouders van nu kunnen daarnaast gebruik maken van oudere geschriften die over de christelijke opvoeding verschenen zijn.

Nadat de theologische grondslag van ouderschap en opvoeden aangewezen is vanuit de Schrift en de gereformeerde verbondsleer, worden praktische zaken besproken als luisteren, de onderlinge verhouding van broers en zussen, en het weerstaan van groepsdruk.

Beeke’s Aangaande mij en mijn huis was het boek dat het thema huisgodsdienst in reformatorische kring op de kaart zette. Opvoeden bij Gods Woord gaat door op dat thema.

Met een Woord vooraf door ds. M. Kempeneers.

Bekijk hier het eerste hoofdstuk en de inhoudsopgave.

ISBN: 9789491583209
€ 24,99