Giles Firmin

Giles Firmin (1614-1697) was predikant en arts te Engeland en New-England. Jacobus Koelman heeft uitgebreid gebruik gemaakt van Firmins werk om de labadisten te bestrijden, die leerden wat door Firmin bestreden werd.