Erik De Boer

Erik A. de Boer (1957) is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de theologische universiteit te Kampen.