Anastasius Veluanus

Anastasius Veluanus, ofwel ‘de kappelaan van Garderen’ was een van de eerste Nederlandse reformatoren.

Boeken van deze auteur