C. van der Leest

Ds. C. van der Leest (1946) was vanaf 1974 tot zijn emeritaat in 2011 predikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).

Boeken van deze auteur